OnlineCity

Om OnlineCity

On­li­­neCi­ty er en pri­va­te­jet virk­som­hed og har si­­­den 1999 ud­vik­let di­­­gi­ta­­­le mar­keds­­­fø­rings­­­­­løs­­­nin­­­ger ba­­­se­ret på web og mo­­­bil tek­­­no­lo­­­gi­er. Vi er idag en af dan­­­marks før­en­­­de ud­vik­lings­­­hu­­s in­­­den for app ud­vik­ling, ga­teway ser­vi­­­ces, eMar­ke­ting, kun­­­de­­­klub løs­­­nin­­­ger og mo­­­bi­­­le kon­­­cep­ter.

BUREAUETS WEBSITE F

Gå til website

BUREAUETS KOMPETENCEPROFIL