Publico

Om Publico

- ANALYSE -
Vi tager helst afsæt i en forståelse af de faktiske forhold i din industri, før vi snakker strategi eller kommunikation

- STRATEGI -
Vi bistår både med overordnet k-strategi og med specifikke strategier for presse, kampagner, sociale medier og CSR

- KOMMUNIKATION -
Vi elsker at omsætte analyse & strategi til veludtænkt kommunikation, der skaber mening og flytter holdninger

BUREAUETS WEBSITE F

Gå til website

BUREAUETS KOMPETENCEPROFIL