http://www.konverteringsoptimisme.dk

04. Jun 2019
Få styr på den nye hvidvasklovgivning i forhold til dit reklamebureau
Få styr på den nye hvidvasklovgivning i forhold til dit reklamebureau

Efter de store vidtrækkende sager vedrørende Danske Bank og deres implikation i hvidvask, er dansk lovgivning på forretningsområdet mildest talt blevet betydeligt strammere end før.
Dette omfatter mange virksomheder i deres transaktioner med deres kunder, men hvad betyder det reelt?
I dag skal virksomheder, såsom reklamebureauer, nu til at tage en meget mere risikobaseret tilgang til kunder og samarbejdspartnere. Ansvaret for at undgå hvidvask ligger altså nu hos virksomheden selv, der er forpligtiget til at risikovurdere disse personer, samt at kunne fremskaffe relevant dokumentation til dette formål, skulle det vise sig nødvendigt.

Hvordan man bedst arbejder sammen med loven?

Bestyrer man et reklamefirma, er der et hav af kunder med mange forskellige eller specialiserede formål. Alle disse kunder og eventuelle samarbejdspartnere skal nu konkret undersøges for, hvem de egentlig er. Typisk laver man en PEP-liste over PEP-personer. PEP står for Politisk Eksponerede Personer, og dette indbefatter personer, der på nuværende eller tidligere tidspunkt har haft en høj stilling politisk eller i det offentlige. Dette er for eksempel ministre, folketingspolitikere, dommere etc. Personer på PEP-listen indbefatter også nære relationer til disse personer, såsom familiemedlemmer, arbejdspartnere eller venner.
Får du som reklamebureau en anmodning om samarbejde med disse personer, betyder det ikke, du ikke kan arbejde med dem. Men virksomheden skal blot forholde sig kritisk og årvågen i samarbejdet.
Disse personer skal man altså gå mere i dybden med, når det gælder finansielle transaktioner, og ikke nok med det, gælder det også alle deres nære relationer. At påtage sig sådant et arbejde kommer ikke uden sine konsekvenser. Er man som reklamebureau en af de virksomheder, loven omfatter, vil det desværre risikere i en stor arbejdsbyrde, og de komplikationer sådan en byrde uden tvivl vil medføre.
Men det er vigtige fakta at have i baghovedet, hvis man i dag succesfuldt skal drive sit reklamebureau.

http://www.konverteringsoptimisme.dk

BUREAUFAKTA