Dansk Camping Union - Online medlemsunivers
OTW
Dansk Camping Union - Online medlemsunivers

CASEFAKTA

Flere adskilte websites med indhold og medlemstilbud skabte forvirring blandt medlemmerne. Ved at udvikle et samlet webunivers og en medlemsapp har OTW optimeret Dansk Camping Unions (DCU) medlemskommunikation. Resultatet er en stigning i webtrafikken på omkring 30 procent og mere end 3.500 downloads af app'en allerede den første uge.

OTW har sammen med DCU udviklet et nyt online medlemsunivers, så alt indhold og alle medlemstilbud er samlet på ét website med DCU som tydelig afsender.

I udviklingen af det nye site har OTW bl.a. skabt en ny gennemgående og konsistent designlinje og udviklet appen ”DCU Fordele”, der giver medlemmerne et let overblik over alle medlemsfordele og sikrer, at de altid har deres medlemskort ved hånden.

Efter at DCU har fået samlet al sin online medlemskommunikation på det nye website, har foreningen fået meget større gennemslagskraft online. Det nye website har resulteret i omkring 30 procent mere webtrafik. "DCU Fordele"-appen kom også godt fra start med mere end 3.500 downloads allerede den første uge.http://www.konverteringsoptimisme.dk