Københavns Kommune - Et godt match
FFW
Københavns Kommune - Et godt match

CASEFAKTA

Københavns Kommune servicerer dagligt mange tusinde borgere og medarbejdere, og deres digitale kanaler er derfor altafgørende for effektiv kommunikation og selvbetjening internt og eksternt. Som et centralt led i kommunikationsindsatsen udviklede FFW én, sammenhængende og fleksibel platform bestående af tre løsninger: et intranet, en multisite løsning og et nyt kk.dk.
Københavns Kommune havde over 1.000 eksterne websites på forskellige CMS platforme. Et setup som var både dyrt og besværligt at vedligeholde. Kommunen havde behov for en multisite løsning, som forenede alle kommunens sites, og hvor nye sites nemt kunne oprettes og vedligeholdes. Vi udviklede en ny multisite-platform, som fungerer som en sitefabrik, hvor nye sites oprettes med få klik og let vedligeholdes og opgraderes. Multisiteplatformen erstatter over 1.000 forskellige offentlige websites med én strømlinet platform, der deler en enkelt kodebase på tværs af hele organisationen. I dag er der oprettet mere end 200 sites på platformen. Det har betydet en kraftig reduktion af skjulte omkostninger og en platform, som er nem at vedligeholde både redaktionelt og teknisk.http://www.konverteringsoptimisme.dk