Kontakt Info


Servicevilkår


1. Generelt 

1.1  Disse servicevilkår (“Vilkår”) udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig (“Brugeren” eller ”Bruger”) og BureauBureau ApS (“BureauBureau”). Ved at besøge eller anvende de tjenester, der er tilgængelig via domænet og eventuelle sub-domæner på bureaubureau.dk (“Hjemmesiden”), accepterer du at være bundet af nærværende Vilkår.
 1.2  BureauBureau har til formål at hjælpe Brugeren med at indhente tilbud (“Tilbud”) på ydelser inden for kategorier såsom online marketing, webdesign, webudvikling, grafisk produktion, videoproduktion, kommunikation, PR, undervisning mv. og modtage Tilbud fra bureauer (“Leverandører”)
 1.3  BureauBureau er ikke et marketingbureau, reklamebureau eller lignende, og vi leverer derfor ikke rådgivning inden for de ydelser, som disse normalvis tilbyder.

 1.4  BureauBureau anbefaler, at Brugeren til enhver tid selv indhenter oplysninger om Leverandører, og selv foretager en vurdering af, hvorvidt en leverandør er egnet til at løse en specifik opgave. Du bør ikke acceptere et tilbud fra en leverandør uden at foretage kontrol eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt den pågældende Leverandør er den rigtige til at løse opgaven.

 1.5  På Hjemmesiden kan der forekomme oplysninger, der stammer fra leverandører, herunder nyheder, oplysninger samt profiler tilhørende de enkelte Leverandører. BureauBureau kontrollerer ikke disse oplysninger, og bærer intet ansvar for disse oplysninger over for Brugeren eller tredjepart. Oplysninger som du finder på Hjemmesiden, skal udelukkende anses som værende vejledende, derfor bør Brugeren udvise forsigtighed, da dette er på egen risiko.

 2. Brug

 2.1  Brugeren skal for at anvende vores tjenester via Hjemmesiden være en juridisk person eller enkeltperson på minimum 18 år.

 2.2  Brugeren skal have læst, forstået og accepteret vores Vilkår samt cookie- & privatlivspolitik inden Brugeren anvender vores tjenester.

 2.3   Det er gratis og uforpligtende for Brugeren at anvende vores tjenester på Hjemmesiden. Brugeren skal dog have et reelt ønske og behov om at få sin opgave løst.

 2.4   Brugeren accepterer at BureauBureau kan vælge at tage kontakt telefonisk eller pr. mail.

 2.5   Brugeren accepterer at udvalgte Leverandører kan vælge at tage kontakt telefonisk eller pr. mail i forbindelse med afgivning af Tilbud, både før afgivning af tilbud og efter.

2.6   Accept af Tilbud og levering af det indhold som er omfattet af Tilbuddet, foregår mellem Brugeren og Leverandøren. BureauBureau bærer intet ansvar i den forbindelse.

 2.7   Brugeren accepterer, at forholdet til Leverandøren svarer til et forhold til en uafhængig kontrahent. Intet i nærværende Vilkår skal anses for at være et joint venture, partnerskab eller medarbejderforhold mellem Brugeren og Leverandøren eller mellem BureauBureau og Brugeren.

 2.8   Hjemmesiden kan indeholde links til tredjeparts-hjemmesider, der ikke er under BureauBureaus drift eller kontrol. BureauBureau kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på en linket hjemmeside eller et link, som er på en linket hjemmeside.

 2.9   Såfremt BureauBureau ikke er i stand til at indhente 3 tilbud til Brugeren, vil BureauBureau give besked via mail eller telefonisk.

 2.10   BureauBureau forbeholder sig retten til at afvise enhver Bruger, der ønsker at gøre brug af tjenester på Hjemmesiden. 

3. Intellektuel ejendomsret 

 3.1  BureauBureau ejer alle rettigheder til konceptet, BureauBureau mv., herunder alle immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder, patenter, varemærkerettigheder, designrettigheder og alle materialer, der er lagt ud på Hjemmesiden (bureaubureau.dk) af BureauBureau. Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

 3.2   Brugeren må ikke anvende BureauBureaus ophavsretligt beskyttede materiale til noget formål uden forudgående skriftligt samtykke fra BureauBureau.

 3.3  Ethvert brud på BureauBureaus intellektuelle ejendomsret vil medføre erstatningspligt og blive retsforfulgt.

 4. Ansvar 

4.1   Brugeren accepterer at BureauBureau ikke kan påtvinges erstatningspligt for Brugerens tab, skader og/eller samlede erstatninger af nogen art, direkte som indirekte, afledte eller tilfældige.

 4.2   Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

 4.3   Strider ansvarsfraskrivelsen imod aftalelovens præceptive regler, accepterer Brugeren, at BureauBureaus erstatningspligt er begrænset til et beløb maksimalt svarende til 500 DKK.

 5. Garanti 

5.1   BureauBureau stiller ikke nogen garantier af nogen art. BureauBureau garanterer bl.a. hverken for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de tjenester, der leveres afLeverandøren. BureauBureau er ikke ansvarlig for, og har ingen kontrol over det arbejde Leverandøren leverer eller mangel på samme. Alle rettigheder og de forpligtelser som er forbundet til køb og salg mellem Brugeren og Leverandøren udøves og opfyldes udelukkende mellem Brugeren og Leverandøren. Brugeren og Leverandøren aftaler selv de betingelser, som gør sig gældende mellem Brugeren og Leverandøren, så længe disse ikke strider imod disse Vilkår.

 6. Reference

 6.1   Brugeren accepterer, at BureauBureau må anvende Brugeren som reference på Hjemmesiden med logo samt bruge i BureauBureaus markedsføring og salg at Brugeren har anvendt vores tjenester på Hjemmesiden. 

7. Force majeure 

7.1   BureauBureau er fritaget for enhver forsinkelse eller nedsættelse i ydeevne, hvis dette kommer som følge af en uforudset begivenhed ud over vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brand, oprør, strejker, lockout, eller andre alvorlige arbejdskonflikter, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner, epidemier, pandemier, mv. Forpligtelser og rettigheder forlænges på en dag-til-dag basis i tidsperioden, hvor force majeure er i spil. Når sådanne begivenheder er aftaget, skal forpligtelser genoptages.

 8. Lovvalg og værneting

 8.1   Vores Vilkår skal tolkes og anvendes i overensstemmelse med den danske lovgivning. Tvister som måtte udspringe med udgangspunkt i disse Vilkår, skal afgøres af de danske domstole